Thé nào là người máy cứu hòa?-Cờ thủ

Cờ thủ-Một nơi nào đó không may bị hỏa hoạn, khói dầy đặc cuồn cuộn, ngọn lửa lớn hừng hực, lửa theo thế gió, càng cháy càng mạnh, người không có cách gì tiếp cận. Người máy cứu hỏa khồng sợ nóng rát, không sợ bỏng, không sợ bị chết ngạt. Có cái thì xông vào các chan online gian phòng đang bị lửa vây kín, cứu ra chan online những người đã ngạt thở ngất xỉu, cđ cái thì nghe theo chỉ huy của người, dùng súng phun nước phun nước một cách mãnh liệt đè bẹp thế lửa, cuối cùng dập tất được hỏa hoạn.
Người máy cứu hỏa loại này trong khi dập lửa có thể nghe theo mệnh lệnh của những nhân viên điều khiển ỏ xa, tiến hành các cồng việc dập lửa và cứu viện, mà nó còn cđ thể kịp thời chuyển đến người chỉ huy các loại thóng tin nhìn thấy, sờ thấy, cảm giác được ở hiện trường làm việc, để làm cãn cứ cho người chỉ huy hạ mệnh lệnh. Người máy cứu hỏa có thể được điều khiển từ xa, cũng có thể biết độc lập quyết định .động tác (tức người máy kiểu tự chủ).

Cờ Thủ
Từ góc độ giảm bớt tổn thất của hỏa hoạn rõ ràng là phòng cháy càng quan trọng hơn là chữa cháy.
Cuối những nãm 80, một cờ thủ online loại người máy kiểm tra phòng cháy do cờ thủ online Công ty Điện tử Tùng Hạ của Nhật Bản nghiên cứu chế tạo, mát của nó có thể phát xạ chùm ánh sáng laze, vô cùng nhạy cảm với khói bụi từ khoảng cách xa, chỉ cần ngọn lửa vừa bốc, người máy đã có thể phán đoán chính xác phương vị của hỏa hoạn và lập tức báo cáo với trung tâm cứu hỏa.
Năm 1988 1 Tokyo đa tiến hành thí n 1. tự động của người máy phòng cháy chữa*\ìfln i|| hỏa Xe cứu hỏa người máy loại này cơ thể chở “ti nó có thể tiến gần nguồn lửa, ctí thể tiốp e| ^ tí nước dầu đang bốc cháy hướng cột nước hoặc bọt (Ị*6 ilỊ Xàng vào mục tiêu, dập tất đám cháy lớn. yi|đúng

Ngưòi máy đang cứu hỏa.
Cuối những năm 80, Liên Xô (cũ) có một loại người máy dập lửa trong phòng, mỗi một người máy có thể phụ trách an toàn của một vùng phạm vi 50m, trên thân nó có láp máy tính và bộ cảm biến tia hồng ngoại, dù cho chỉ một đốm lửa nhỏ như khi củi cháy, nó đều có thể phát hiện và lập tức báo cáo với máy tính điều khiển trung tâm. Khi này máy tính liền để cho người máy quan
sủt tìẽp 20 giây, nCúi như đỏm lửa văn không tắt thì đề

Cờ thủ
* cho nguời máy nhanh chổng đến địa điểm xảy ra chuyện phun tthất dập lừa đập tát đám nháy. Sau khi dập lửa nổ còn tỉếp tục đợi ở hiện trườn# 20 phút cho đến khi phán UoiVn tro tàn không co thể chốy trở lại mới rời đi.
Người mảy PCCC là một loại so sánh Cờ tướng và Cờ úp người máy trí tuệ, là thuộc người máy thố hệ thứ ba,so sánh Cờ tướng và Cờ úp củng co người cho ràng nđ là ở giữa người máy thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Người máy phòng cháy chữa cháy cố năng lực các mặt: í*
thị giác, thính giác, xúc giác, các khớp của Tìó cử động linh hoạt, biến hđa đa dạng, cổ năng lực di động rất tốt, co thể lẽn xuống cầu thang, cũng cố thể chuyển động trên mặt đất gồ ghề không phẳng. Người máy PCCC kiểu tự chù cố trí tuệ nhất định, trong hoàn cảnh phức tạp nhiều biến động nđ cố nãng lực đưa ra phán đoán và quyết sách.

Post Comment