Bệnh vẩy nến

– 60g rễ chè sắc đặc mỗi ngày uống 2 đến 3 lần lúc đói bụng, uống đến khi khỏi. – Vôi và bột kiềm với facebook truy cập mỗi ngày tại http://taifacebook.taiwada.net/ lượng bằng nhau nghiền chung thành bột, trộn với giấm đắp vào chỗ đau ngày 1 đến 2 lần. – 60g vỏ…

Trình duyệt web nhanh hơn với iPhone 4S

Trình duyệt web Safari của iPhone 4S chạy trên hệ điều hành iOS 5 đã được nâng cấp, thừa hưởng lại tất cả nâng gia iphone 6 plus cu cấp trước từ thời iOS 3: tự động nhập mật khẩu, quản lý mật khẩu, các lựa chọn Copy link hay mở trang mới , google…