– Eric, anh hết bệnh rồi điện thoại vertu

Cô ta giỏ chiếc áo pyjama lấy mấy ông chiến binh kiêu dũng của Samburu mua được trên bãi biến Diani Reef, nheo mắt. Nhận thấy con hươu cao cổ thòi ra ngoài miệng túi xách nên đã bị sứt mất một tai, cô ta quyết tâm sẽ đem gắn lại.

Tôi nghe cô ta nói. Tôi không làm sao bỏ qua được tiếng cô ta thổ dài.

Như một người đi câu, vối cái lưỡi câu của hắn. cô ta không ngừng trêu chọc tôi; cô ta muôn nói. – Eric, anh ngủ à? 
Tôi làu bàu:
– Tôi đang muốn ngủ. – Eric, anh điện thoại vertu hết bệnh rồi điện thoại vertu . Anh có chịu khó điện thoại nokia 8800 nghe em nói được điện thoại nokia 8800 không?
– Nói gì?
– Nếu như Howard chỉ là chuyện phịa?. – Vì sao lại phịa được?
– Đúng là. nếu em biết vậy. Mũi giúi vào sát vách, nhắm mắt, tôi đáp:
– Em nên tận dụng chuyến đi. Đừng suy nghĩ làm gì!
– Vậy thì sao ta lại không ở thêm? Anh chưa đến mức phải cấp tốc trỏ về gặp vợ anh.

Phải đi thôi. – Đi đâu?
– Tôi đã nói hàng trăm lần vối em rồi! Đến cái ngôi nhà của vợ tôi ấy. – Anh có nghĩ tới các nhân viên của bà ta không? Những người Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM đầy tố của bà ta có Vertu Constellation TOUCH DIAMOND TRIM .

– Không. Có lẽ có một người giữ nhà. Tôi không rõ. Ngôi nhà gần như bỏ hoang từ ngày người chủ cũ của nó chết. Vợ tôi muốn sửa sang nó lại và xây dựng lên cả một cái làng xung quanh.

Post Comment