TP.HCM công bố danh sách 21 doanh nghiệp nợ thuế

Sau Hà Nội, TP.HCM công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế khủng. Theo các cơ quan chức năng tất cả các DN nợ thuế khủng bị “bêu tên” đều thuộc các đối tượng chây ì, các khoản nợ phải thu khó đòi đã quá 90 ngày. Qua bản danh sách công khai doanh…